Lot de deux estampes, Katsushika Hokusai (1760-1849),

Lot 97
Go to lot
Estimation :
200 - 240 EUR
Lot de deux estampes, Katsushika Hokusai (1760-1849),
oban yoko-e, de la série Fugaku Sanjûrokkei (les 36 vues du Mont Fuji) planche Gohyaku Rakanji Sazaido (le hall Sazai du Temple des cent rakan), signé Zen Hokusai iitsu hitsu, tampon James A. Michener. 38,5x26 cm planche Tokaido Shinagawa Gotenyama (la colline de Goten à Shinigawa sur le Tokaido), tampon James A. Michener. 38x25,5 cm
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue